ข่าวสารและกิจกรรม


การอบรบ "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น" ครั้งที่1สถาบันศิลปะการอาหารสยาม ได้เปิด การอบรม "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น" ครั้งที่1
ตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2565 - 24 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2022


อ่านต่อ

กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ 2022 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
ประมวลภาพ "งานสยามนิทัศน์ 2022" นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2022


อ่านต่อ

การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาคขอขอบคุณท่านคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ในการประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2022


อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวคณะทำงานตรวจประเมินฯ แผนกปฏิบัติการธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว
ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่จัดหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ณ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อเตรียมพร้อมรับการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2022


อ่านต่อ