สมัครงาน


ตำแหน่งงานอาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ตำแหน่งงานอาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.comเจ้าหน้าที่ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.com