ยืนยันการโอนเงิน ชำระค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

เลือกรูป
ทดสอบ (ค่าสมัคร 1,500 บาท) อบรม (ค่าสมัคร 8,800 บาท)