รายชื่อศิษเก่าดีเด่น

 

ประจำปี 2541

ชื่อ  ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

และอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ประจำปี 2542

ชื่อ  นางสาวชมพูนุช  เชื้อพิบูลย์

ตำแหน่ง  Reservation Officer

สถานที่ทำงาน  Amari Watergate Hotel


 

ประจำปี 2542

ชื่อ นายพีระพล  หิรัญรุจเรข

ตำแหน่ง  Reservation Officer

สถานที่ทำงาน  ROYAL CLIFF BEACH RESORT

ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ


ประจำปี 2545

ชื่อ  นายคณิต  แพ่งนคร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

สถานที่ทำงาน  โรงแรมหินสวยน้ำใส


ประจำปี 2546

ชื่อ  นายกิตติสรร  กาญจนกุล

ตำแหน่ง  Flight Attendant


 

ประจำปี 2547

ชื่อ นางสาวกานดา ธนารุ่งโรจน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สถานที่ทำงาน Treeview Co,Ltd.ประจำปี 2548

ชื่อ  นายณัฐสิริ  อมตวงษ์

ตำแหน่ง  Traffic Office / LP-S  Passenger Service

สถานที่ทำงาน Thai Airway / International


 ประจำปี 2548
 ชื่อ  นายนนทพัฒน์  ทองอ่ำ

ตำแหน่ง  Assistant Director of Sales

สถานที่ทำงาน Centara Hotel & Resorts 

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ปี 2560.ประจำปี 2548

ชื่อ  นายพิชญชาญ  เดชพันธุ์

ตำแหน่ง  Deputy Manager Passenger Services

สถานที่ทำงาน  Bangkok Airways Pub Co., Ltd.

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม ปี 2560.


ประจำปี 2548

ชื่อ นางสาวพจนีย์ ปิยะนารานันท์

ตำแหน่ง Flight Attendant

สถานที่ทำงาน Jal Way Co,Ltd


ประจำปี 2550

ชื่อ  นายทรงพล  ตั้งธนะพงศ์

ตำแหน่ง  Restaurnat Manager

สถานที่ทำงาน  The Landmark Hotel Bangkok


 ประจำปี 2550
 ชื่อ  นางสาวกนกวรรณ  ใบเกตุ

ตำแหน่ง  เจ้าของกิจการ

สถานที่ทำงาน  บ้านช้างสยาม


 ประจำปี 2551
 ชื่อ  นายสุวิทย์  รัตติวรรณ

ตำแหน่ง  ผู้ผลิตข่าวและประสานงาน

สถานที่ทำงาน  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 


 

ประจำปี 2551
ชื่อ  นางสาวศิริรัตน์  มิถุรัน

ตำแหน่ง  Manager

สถานที่ทำงาน  บริษัทสมศิริทัวร์ จำกัด ประจำปี 2551
ชื่อ  นายสาธิต  สงวนศักดิ์พัฒน์

ตำแหน่ง  Assistant Marketing Manager

สถานที่ทำงาน  เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 


 ประจำปี 2551
 
ชื่อ  นางอุทุมพร  ประสิทธิธัญการ
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 สถานที่ทำงาน  โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ


 ประจำปี 2552
 ชื่อ  นายธนะชัย  เสวกจินดา
 ตำแหน่ง  เจ้าของกิจการ
 สถานที่ทำงาน  ร้าน Rose by Art


 ประจำปี 2552
 ชื่อ  นายทรงพล  โชคอุดมมั่น
 ตำแหน่ง  Commis II
 สถานที่ทำงาน  Grand Millenium Hotel Sukumvit


ประจำปี 2553
ชื่อ  นายเสกข์กฤษณ์  (เกรียงไกร) ตั้งมั่นสุจริต

ตำแหน่ง  General Manager and Chief Operation Office

สถานที่ทำงาน ริชซี่ทราเวล

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสยาม 2549


 

ประจำปี 2554
ชื่อ นางสาวภัททิชา วิชิตกุล

ตำแหน่ง  Assistant Room Division Manager

สถานที่ทำงาน  Aleenta Resort and Spa


 

ประจำปี 2555
ชื่อ  นางสาวสุนีย์  เอมดวงดี

ตำแหน่ง  General Manager

สถานที่ทำงาน S.A.P. Travel Service Co.,Ltd.


 

ประจำปี 2556
ชื่อ นายนิพิธพนธ์ ภูมิวิจิตรชัย

ตำแหน่ง Managing Director

สถานที่ทำงาน บริษัทเมล่อนแทรเวล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่


ประจำปี 2557
ชื่อ นางสาวกษมา  ทรัพย์สงวน

ตำแหน่ง  Operation Supervisor

สถานที่ทำงาน Tour East


 

ประจำปี 2558
ชื่อ  นางสาวพัทธนลิน  ชินอุดมวงษ์

ตำแหน่ง  Executive  Staff

สถานที่ทำงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)


 

ประจำปี 2559
ชื่อ นายพรชัย  หอมรส

ตำแหน่ง  Sale Manager

สถานที่ทำงาน   Holiday Inn Express Siam


You are here: Home ด้านวิชาการ ศิษย์เก่าดีเด่น