ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) โดยได้รับอนุญาติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นักศึกษาที่เรียนควรตรวจสอบคุณสมบัติ มาทดสอบก่อนจบการศึกษาติดต่อ อ.สุนทร สอนกิจดี ได้ที่ห้องพักอาจารย์ตึก 19 ชั้น 16

หากคุณรักงานบริการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจะสร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ สจ๊วด แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับ เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร ล่าม ครูสอนภาษา งานบริการ และงานอื่นๆ

ใครสนใจประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดเทอมนี้ ต้องสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเลย สร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมและข่าวสาร