ศิษย์เก่าดีเด่น • ปี 2560

  นายสายันต์ น้อยใหญ่

  หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

 • ปี 2560

  นางสาวกิตติภรณ์ ดำรงอัครนิธิ

  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ศูนย์ใหญ่

 • ปี 2556

  นายนิพิธพนธ์ ภูมิวิจิตรชัย

  Managing Director, บริษัท เมล่อนแทรเวล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

 • ปี 2555

  นางสาวสุนีย์ เอมดวงดี

  General Manager, S.A.P. Travel Service Co.,Ltd.

 • ปี 2554

  นางสาวภัททิชา วิชิตกุล

  Assistant Room Division Manager, Aleenta Resort and Spa

 • ปี 2553

  นายเสกข์กฤษณ์ (เกรียงไกร) ตั้งมั่นสุจริตกุล

  General Manager and Chief Operation Office, ริชซี่ทราเวล

 • ปี 2552

  นายทรงพล โชคอุดมมั่น

  Commis II, Grand Millenium Hotel Sukumvit

 • ปี 2552

  นายธนะชัย เสวกจินดา

  เจ้าของกิจการ, ร้าน Rose by Art

 • ปี 2551

  นางอุทุมพร ประสิทธิธัญการ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ

 • ปี 2551

  นายสาธิต สงวนศักดิ์พัฒน์

  Assistant Marketing Manager, เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

 • ปี 2551

  นางสาวศิริรัตน์ มิถุรัน

  ผู้จัดการ บริษัทสมศิริทัวร์ จำกัด

 • ปี 2551

  นายสุวิทย์ รัตติวรรณ

  ผู้ผลิตข่าวและประสานงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 • ปี 2550

  นางสาวกนกวรรณ ใบเกตุ

  เจ้าของกิจการ, บ้านช้างสยาม

 • ปี 2550

  นายทรงพล ตั้งธนะพงศ์

  Restaurnat Manager, The Landmark Hotel Bangkok

 • ปี 2549

  นางสาวพจนีย์ ปิยะนารานันท์

  Flight Attendant, Jal Way Co.,Ltd.

 • ปี 2548

  นายณัฐสิริ อมตวงษ์

  Traffic Office / LP-S Passenger Service, Thai Airway / International

 • ปี 2548

  นายพิชญชาญ เดชพันธุ์

  Deputy Manager Passenger Services, Bangkok Airways Pub Co., Ltd.

 • ปี 2548

  นายนนทพัฒน์ ทองอ่ำ

  Assistant Director of Sales, Centara Hotel & Resorts

 • ปี 2547

  นางสาวกานดา ธนารุ่งโรจน์

  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ บริษัท Treeview Co.,Ltd.

 • ปี 2546

  นายกิตติสรร กาญจนกุล

  Flight Attendant

 • ปี 2545

  นายคณิต แพ่งนคร

  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมหินสวยน้ำใส

 • ปี 2542

  นางสาวชมพูนุช เชื้อพิบูลย์

  ตำแหน่ง Reservation Officer ที่ Amari Watergate Hotel

 • ปี 2541

  ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง

  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์