ข่าวสารและกิจกรรม


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 และร่วมเสวนาตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายในศตวรรษหน้า
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษา "คนดีกิจกรรมเด่น และคนดีเรียนเด่น" ทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมฟังเสวนาในเรื่องตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายในศตวรรษหน้า