ข่าวสารและกิจกรรม


นักศึกษาแลกเปลี่ยน Cooking Class for Exchange Students แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการทำอาหารไทย คาว หวาน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Cooking Class for Exchange Students ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การทำอาหารไทย อาทิ ส้มตำไทย ผัดไทย ต้มข่าไก่ และ กล้วยบวดชี