ภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ
อ่านต่อ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 และร่วมเสวนาตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายในศตวรรษหน้า
อ่านต่อ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน Cooking Class for Exchange Students แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการทำอาหารไทย คาว หวาน
อ่านต่อ
นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกบูธในงานสยามนิทัศน์ Open House 2017
อ่านต่อ
โครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต ฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิ โดยมีพระมหาวีรพล วีรญาโณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายธรรม
อ่านต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าฟังบรรยายเรื่อง Sustainable Event Management ณ รอยัลฮอล สยามพารากอน
อ่านต่อ
รับน้องใหม่ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในงาน Siam University Freshy Day 2017
อ่านต่อ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานครบรอบ 39 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
อ่านต่อ